Napoleon var ikke lav


Etter nederlaget ved Waterloo i 1815, skal Napoleon Bonaparte etter sigende ha sagt at "historien er en løgn som man har blitt enig om." Det passer i hvert fall her: Napoleon var ikke spesielt liten. Faktisk var han høyere enn gjennomsnittet på den tiden. Misforståelsen kommer av at han etter sin død ble målt til å være 5 franske fot og 2 tommer høy. Det ble feilaktig overført direkte til engelske fot, slik at man trodde Napoleon målte 1,57 meter. I realiteten var han imidlertid 1,69 meter høy, fordi en fransk fot var lengre enn en engelsk.

Flere ting har vært med på å holde liv i historien: Den krigerske keiseren ble kalt "le petit caporal", der "petit" ble oversatt med "liten". Uttrykket må snarere ses som et kallenavn som spiller på oppkomlingen Napoleons gode forhold til de menige soldatene. I tillegg har enkelte hevdet at alle soldatene i den keiserlige garden var svært høye, og at han i selskap med dem så liten ut. Sist, men ikke minst, har karikaturtegninger av ham i det fiendtlige innstilte England vært med på å farge synet på ham. Her ble Napoleon ofte fremstilt som et bittelite tyrannisk troll.

Psykologen Alfred Adler brukte historien feilaktig da han på begynnelsen av 1800-tallet i sin teori om mindreverdighetskomplekser, brukte Napoleon som eksempel på en lav person som var drevet til ekstreme handlinger for å kompensere for fysiske mangler.

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar