17. September 1944 - operasjon Market-Garden

På denne dag i historien, 17. September 1944 satte de allierte styrker i gang den største luftlandsettingen noensinne, operasjon Market-Garden.Operasjon Market Garden var en alliert militær operasjon under andre verdenskrig, 17. – 26. september 1944. Hensikten var å ta broer over de største vannveiene i tyskokkupert Nederland, danne et brohode nord for Rhinen, og deretter raskt foreta et angrep inn i og forsøke å erobre det viktige Ruhrområdet, hovedsenteret for tysk råvareproduksjon.Operasjonen var planlagt i to faser: Market, som var den største luftlandsettingen noensinne, bestående av én britisk og to amerikanske divisjoner for å ta broene, og Garden, som var en framrykning av britiske andre armé langs motorvei 69 med britiske trettiende korps i tet under general Brian Horrocks. Den var innledningsvis vellykket, da broen over Waal ved Nijmegen ble erobret intakt noen dager inn i operasjonen. I større perspektiv var operasjonen mislykket, da den siste broen over Rhinen, nemlig ved Arnhem, ikke ble holdt – det tyske motangrepet der knuste den britiske 1. luftbårne divisjon. Det betraktes som den siste tyske seieren på vestfronten.

Les mer på Wikipedia:

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar