11/11 - 91 år siden første verdenskrig.

I dag er det 91 år siden første Verdenskrig. En av de blodigste krigene som noensinne er blitt utkjempet i Europa endte den 11/11 klokken 11 1918 etter litt over 4 år med krig.

Krigen er kjent i store deler av Europa som "Den store krigen" (på engelsk kalt "The Great War").

For gode linker rundt minnemarkering og historie anbefales:


Norge og første verdenskrig

Norge var, på lik linje med de andre skandinaviske landene, nøytralt under første verdenskrig. Siden Norge var en såpass stor sjøfartsnasjon, bød dette på problemer etter at Tyskland i februar 1915 erklærte alt havområde rundt Storbritannia som krigssone. Storbritannia lagde også problemer for Norge ved å tvinge all norsk sjøfart til å gå gjennom den engelske kanal (som var en stor omvei og som i tillegg var minelagt). Senere fikk norske skip lov til å gå nord for Skottland, men da måtte de stoppe for kontroll i Kirkwall. De skandinaviske landene gikk sammen i protest imot disse overtrampene ifra stormaktene og situasjonen roet seg.

Norsk sjøfart var dessuten sterkt involvert på britisk side. Det ble verre etter at Tyskland erklærte alt havområde rundt de allierte som krigsfarvann. Dette forårsaket en britisk frykt for at norske redere skulle trekke seg ut av konvoifarten. Derfor etablerte britene en politikk kalt "skip for skip"; ingen norske skip fikk forlate britisk havn før man visste at ett annet norsk skip hadde lagt til. Hele 50 % av den norske handelsflåten ble senket under krigen og 1 892 sjøfolk døde [1]. Under krigen fikk en del norske redere kritikk for å "gamble" med menneskeliv ved å godta godt betalte risikooppdrag for stormaktene.

Siden Norge var nøytralt ble store mengder av europeisk post sendt via postkontoret i Bergen, deriblant post fra Tyskland til USA (før USA kom med i krigen).

Kilde: Norge under Første Verdenskrig wikipedia

Bookmark and Share

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar